ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
[ศูนย์ต้นทุน ] [บันทึกลดหย่อนภาษี(ล.ย.01)] [เปลี่ยนรหัสผ่าน] [เปลี่ยนเดือน]

หน่วยงาน
ข้อมูลเดือนมิถุนายน 2561
[ดูสลิปเงินเดือน] [กลับหน้าหลัก]

นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 13/05/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1