ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายเกียรติชัย สังข์จันทร์บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม สพม.38